Samen maken we de toekomst!

De Mobility Challenge is een uniek experiment waarin een directe koppeling wordt gemaakt tussen deelvervoer en verbeteringen van de openbare ruimte in jouw wijk.

Bij de Mobility Challenge Hoogkwartier (7 sep t/m 9 nov 2019) zijn buurtbewoners de uitdaging aangegaan en hebben twee maanden lang gebruik gemaakt van deelvervoer, zoals deelauto’s, fietsen, bakfietsen en het openbaar vervoer.

Er waren bewoners die hun auto voor twee maanden in een garage plaatsten en ondernemers die twee maanden hun auto thuis lieten staan, waardoor er tijdens de Mobility Challenge 20 auto’s minder in de wijk op straat stonden. De vrijgekomen parkeerplekken werden tijdelijk omgebouwd naar ruimte voor de wijk: groene en levendige plekken. Zo verbeterde de leefomgeving van alle bewoners in het Hoogkwartier.

De overige deelnemers bezitten geen auto en testten het gebruik van deelvervoer als alternatief voor een mogelijke aanschaf van een auto in de toekomst.

1

Tijdens de Mobility Challenge Hoogkwartier werden ook verkeersexperimenten uitgevoerd om te testen hoe de wijk (verkeers)veiliger kan worden gemaakt waaronder het tijdelijk eenrichtingverkeer in de Hoogstraat tussen het Oostplein en de Mariniersweg.

De Mobility Challenge laat de wijk van morgen nu al zien. Samen maken we de toekomst!

Vertel mij meer →


Evaluatie

Kenmerkend aan de Mobility Challenge Hoogkwartier is dat we leren door het te doen. De Mobility Challenge is dan ook uitvoerig gemonitord. Benieuwd naar de resultaten en ervaringen? Bekijk de korte documentaire of lees de kennispaper op de website. Hier worden aanbevelingen en geleerde lessen gedeeld voor andere wijken in Rotterdam en andere wijken in Nederland. Zo leren we van elkaar.

Vertel mij meer →


Ook een Mobility Challenge in jouw wijk?

Een belangrijk aspect van het experiment Mobility Challenge was de mogelijkheid om op te schalen naar andere wijken in Rotterdam en wellicht ook andere gemeentes. Inmiddels hebben meerdere wijken en gemeentes belangstelling getoond. De organisatie deelt graag haar kennis.

Vertel mij meer →