Stadslab Hoogkwartier

De Mobility Challenge is een initiatief van het Stadslab Hoogkwartier en de gemeente Rotterdam. Het Stadslab Hoogkwartier zet zich in om de wijk toekomstbestendig te maken.

Hoe gaat het Hoogkwartier om met thema’s als het vergroenen van de wijk, wateroverlast, het verduurzamen van wederopbouw architectuur, de energietransitie en de mobiliteitstransitie?

Het Stadslab onderzoekt deze thema’s in co-creatie met de bewoners en ondernemers van de wijk. Door buurtbijeenkomsten en een werkgroep wordt samen met de wijk aan een toekomstvisie gewerkt.

Het eerste thema dat het Stadslab oppakt is ‘Openbare Ruimte & Mobiliteit’. Hier is de Mobility Challenge uit voort gekomen. Via www.stadslabhoogkwartier.nl blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen. We zien u graag terug op onze volgende buurtbijeenkomst!

Het Stadslab wordt geleid door een kernteam bestaande uit Marco Stout en Sanne van Manen (vanuit MVRDV) in nauwe samenwerking met AIR, Architectuur Instituut Rotterdam en de gemeente Rotterdam.

Marco Stout is een ervaren stadmaker. Vanaf 2010 nam hij initiatief om de wijk Hoogkwartier te ontwikkelen tot de levendige wijk die het anno nu is. Hoogkwartier is verbonden met zijn omgeving en geopend voor de stad. Hiervoor ontving hij in 2017 de Van der Leeuw prijs.

Sanne van Manen is architect bij MVRDV en heeft als ‘bewoner’ grote liefde voor de wijk ontwikkeld. “Voor een bureau als MVRDV dat werkt aan architectonisch en stedenbouwkundige opgaves in Nederland en de rest van de wereld is het van groot belang zich ook in te zetten voor haar eigen directe context en met mensen in gesprek te gaan.”

In 2017 hebben Marco en Sanne samen het Stadslab Hoogkwartier opgericht.

Stadslabhoogkwartier totaal