Wat is het

De Mobility Challenge Hoogkwartier is een uniek experiment waarin een directe koppeling wordt gemaakt tussen deelmobiliteit en verbeteringen van de openbare ruimte in jouw wijk.

Hoogkwartier buurt 1
Overzichtsfoto van de Hoogstraat. De hoofdstraat van het Hoogkwartier.

Inleiding

Uit onderzoek en buurtbijeenkomsten is gebleken dat er in het Hoogkwartier veel behoefte is aan meer openbare ruimte en goede groenplekken. Wanneer je nu in het Hoogkwartier rondloopt zie je vooral auto’s, parkeerplekken en veel bestrating. Er is wel groen, zoals het wijkpark aan het Achterklooster en de groenstrook aan het Groenendaal, maar dat wordt nu niet goed gebruikt omdat het weing uitnodigend is.

In het Hoogkwartier zijn 768 parkeerplekken op straat. Dat is erg veel voor zo’n kleine wijk. Deze parkeerplekken nemen bijvoorbeeld meer ruimte in dan het groen! Daarbij komt dat een auto in de stad 95% van de tijd niet gebruikt wordt en dus alleen maar ruimte inneemt. Dat moet toch anders kunnen?

Deelmobiliteit biedt een uitkomst. In plaats van een eigen auto, gebruik je dan bijvoorbeeld een deelauto of -fiets. Eén deelauto vervangt ongeveer 5 gewone auto’s (en de parkeerplekken die ze gebruiken). Eén deelauto levert daarmee bijna 50 vierkante meter aan ruimte op. Dit zou een wijk als het Hoogkwartier goed kunnen gebruiken voor extra openbare ruimte zoals een mooi groen park, terrassen, bankjes, sportactiviteiten en speelplekken.

Daarbij komt dat deelmobiliteit– voor mensen die hun auto niet dagelijks nodig hebben – ook vaak goedkoper is. De kosten van een eigen auto lopen namelijk snel op door de vaste lasten zoals verzekering, afschrijving en onderhoud.

Het overstappen naar deelmobiliteit is geen kleine beslissing, daarom geeft de Mobility Challenge Hoogkwartier mensen de kans het eens uit te proberen!

Kaart aantal parkeerplekken wat

De uitdaging

Bewoners en ondernemers met een auto en parkeervergunning worden uitgedaagd om twee maanden lang hun auto in een garage buiten de wijk te plaatsen en gebruik te maken van deelmobiliteit zoals elektrische auto’s, fietsen, bakfietsen en openbaar vervoer.

De eerste 70 deelnemers met een auto krijgen een vervoersbudget (ter compensatie van de dubbele kosten tijdens de Mobility Challenge van de eigen auto in de garage én het gebruik van deelvervoer). De vergoeding omvat 135 euro per maand voor het gebruik van deelvervoer plus 50 euro voor het gebruik van ov. Tevens is het abonnement van Hely (15 euro) vergoed.
Ook mensen zonder auto kunnen meedoen. Ook hier geldt dat de eerste 70 deelnemers een vergoeding krijgen. Echter, omdat deze mensen geen vaste lasten van een auto dragen, wordt alleen het abonnement van Hely (15 euro) vergoed.

Hoe meer mensen meedoen, hoe meer parkeerplekken in de wijk vrijkomen. Tijdens de Mobility Challenge bouwen we deze plekken tijdelijk om naar ruimte voor de wijk: levendige, groene plekken. Dus hoe meer buren zich aanmelden, hoe meer ruimte we kunnen verbeteren! De Mobility Challenge Hoogkwartier is een uniek experiment die de wijk van morgen nu al laat zien. Samen maken we de toekomst!

Mobility HUB hoe

Doelstelling

Het doel is zoveel mogelijk bewoners en ondernemers in het Hoogkwartier te laten kennis maken met deelmobiliteit. Daarnaast is het doel te werken aan een toekomstbestendige wijk waar een betere balans is qua ruimteverdeling; er is meer ruimte voor mensen en groen maar ook nog steeds ruimte voor de auto.

Doe je mee? →