Wat is het

De Mobility Challenge Hoogkwartier is een uniek experiment waarin een directe koppeling wordt gemaakt tussen deelvervoer en verbeteringen van de openbare ruimte in jouw wijk.

Hoogkwartier buurt 1
Overzichtsfoto van de Hoogstraat. De hoofdstraat van het Hoogkwartier.

Inleiding

Uit onderzoek en buurtbijeenkomsten is gebleken dat er in het Hoogkwartier veel behoefte is aan meer openbare ruimte en goede groenplekken. Wanneer je nu in het Hoogkwartier rondloopt zie je vooral auto’s, parkeerplekken en veel bestrating. Er is wel groen, zoals het wijkpark aan het Achterklooster en de groenstrook aan het Groenendaal, maar dat wordt nu niet goed gebruikt omdat het weing uitnodigend is.

In het Hoogkwartier zijn 768 parkeerplekken op straat. Dat is erg veel voor zo’n kleine wijk. Deze parkeerplekken nemen bijvoorbeeld meer ruimte in dan het groen! Daarbij komt dat een auto in de stad 95% van de tijd niet gebruikt wordt en dus alleen maar ruimte inneemt. Dat moet toch anders kunnen?

Deelvervoer biedt een uitkomst. In plaats van een eigen auto, gebruik je dan bijvoorbeeld een deelauto of -fiets. Eén deelauto vervangt ongeveer 5 gewone auto’s (en de parkeerplekken die ze gebruiken). Eén deelauto levert daarmee bijna 50 vierkante meter aan ruimte op. Dit zou een wijk als het Hoogkwartier goed kunnen gebruiken voor extra openbare ruimte zoals een mooi groen park, terrassen, bankjes, sportactiviteiten en speelplekken.

Daarbij komt dat deelvervoer– voor mensen die hun auto niet dagelijks nodig hebben – ook vaak goedkoper is. De kosten van een eigen auto lopen namelijk snel op door de vaste lasten zoals verzekering, afschrijving en onderhoud.

Het overstappen naar deelvervoer is geen kleine beslissing, daarom geeft de Mobility Challenge Hoogkwartier mensen de kans het eens uit te proberen!

Kaart aantal parkeerplekken wat

De uitdaging

Iedereen in het Hoogkwartier wordt uitgedaagd om twee maanden lang gebruik van deelvervoer, zoals deelauto’s, fietsen, bakfietsen en het openbaar vervoer.

Bewoners en ondernemers met een auto en parkeervergunning worden uitgedaagd om twee maanden lang hun auto in een garage buiten de wijk te plaatsen en gebruik te maken van deelvervoer zoals elektrische auto’s, fietsen, bakfietsen en openbaar vervoer.
Hoe meer mensen met auto meedoen, hoe meer parkeerplekken in de wijk vrijkomen. Tijdens de Mobility Challenge bouwen we deze plekken tijdelijk om naar ruimte voor de wijk: levendige, groene plekken.

Bewoners en ondernemers die momenteel geen auto hebben worden uitgedaagd om twee maanden lang deelvervoer te testen en te ervaren als alternatief voor een mogelijke aanschaf van een auto in de toekomst.

Dus hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer ruimte we kunnen verbeteren! De Mobility Challenge Hoogkwartier is een uniek experiment die de wijk van morgen nu al laat zien. Samen maken we de toekomst!

Mobility HUB hoe

Doelstelling

Het doel is zoveel mogelijk bewoners en ondernemers in het Hoogkwartier te laten kennis maken met deelvervoer. Daarnaast is het doel te werken aan een toekomstbestendige wijk waar een betere balans is qua ruimteverdeling; er is meer ruimte voor mensen en groen maar ook nog steeds ruimte voor de auto.