Toekomst

Een belangrijk onderdeel van de Mobility Challenge is de mogelijkheid om onderdelen van het project definitief te maken.

Stemming in de wijk

Een belangrijk onderdeel van de Mobility Challenge is de mogelijkheid om onderdelen van het project definitief te maken.

Na de Mobility Challenge Hoogkwartier zijn alle uitingen opgeruimd waaronder ook de groene parkeerplaatsen. Ook het experiment met het eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat is gestopt. Veel bewoners van de wijk vinden dat heel jammer. Zij vinden dat het extra groen zorgt voor een fijnere en gezondere wijk. Ook het eenrichtingsverkeer kan rekenen op vele positieve reacties. Mensen vinden dat de Hoogstraat veiliger is geworden en dat het er fijner fietsen is.

De communicatie werkgroep Hoogkwartier, bestaande uit bewoners en ondernemers, heeft daarop het initiatief genomen om de wijk te raadplegen door middel van een stemming. Huis aan huis is er een brief bezorgd.

In totaal hebben 323 mensen hun stem uitgebracht via een website. 69,3 % van de mensen wil dat het extra groen definitief wordt en 83,2 % van de mensen wil dat het éénrichtingsverkeer voor auto’s in de Hoogstraat definitief wordt.

Deze uitslag is op vrijdag 20 december overhandigd aan wethouder Bokhove en op 14 januari 2020 aangeboden aan de Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit van de gemeente Rotterdam.

De gemeente heeft positief gereageerd op dit initiatief en toegezegd de 20 groenplekken en het eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat in najaar 2020 definitief te realiseren. De locaties van de groenplekken zijn in samenspraak met de wijk bepaald.


Opschaling Mobility Challenge

Een belangrijk aspect van het experiment Mobility Challenge was de mogelijkheid om op te schalen naar andere wijken in Rotterdam en wellicht andere steden. Inmiddels hebben meerder wijken en steden belangstelling getoond. De organisatie wil graag haar kennis delen. Meer info lees je hier.


Plannen voor 2020

Een bijkomstig effect van de Mobility Challenge Hoogkwartier was een vergrote betrokkenheid van bewoners bij hun wijk. Voor 2020 staan dan ook de volgende initiatieven op de agenda:

  • Realiseren van meer groen in de wijk (o.a. permanent maken van groene parkeerplaatsen Mobility Challenge)
  • Permanent maken van het éénrichtingsverkeer in de Hoogstraat.
  • Proces opstarten om samen met de wijk een programma van eisen en ontwerp voor een nieuwe inrichting van het Achterkloosterpark te ontwikkelen.
  • Stimuleren initiatieven in de wijk voor groene daken (er zijn plannen voor een groen dak op het Venduhuis en op de Kiphofgarage)