Openbare ruimte

De Mobility Challenge Hoogkwartier is een uniek experiment waarin een directe koppeling wordt gemaakt tussen deelmobiliteit en verbeteringen van de openbare ruimte in de wijk.

De openbare ruimte betreft de buitenruimte die van iedereen is: de stoepen, pleinen en parken. Uit buurtbijeenkomsten is gebleken dat er behoefte is aan meer (kwalitatieve) openbare ruimte in de wijk. Vooral het Achterklooster heeft de potentie om een gezellig groen buurtpark te worden. Tijdens de Mobility Challenge gaan we de parkeerplekken van deelnemers 1 op 1 een andere invulling geven. We doen dit in samenspraak met de wijk. Samen bepalen we hoe we de wijk verbeteren.

Op dinsdag 11 juni hebben we een buurtbijeenkomst georganiseerd waar samen met buurtbewoners de invulling voor de openbare ruimte tijdens de Mobility Challenge is bepaald.

Achterklooster na
Foto Hoogkwartier proeft