Stadslab Hoogkwartier ontvangt toekenning van het Stimuleringsfonds

Eind 2017 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de vierde en tevens laatste keer een open oproep uit gericht op het ontwikkelen en verder professionaliseren van bestaande stadslab initiatieven en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen waarin op lokaal niveau met participatieprocessen wordt geëxperimenteerd.

Na de organisatie van een succesvolle reeks ProeftuinNL bijeenkomsten – gericht op het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen lokale initiatiefnemers, overheden, kennisinstellingen en andere belanghebbende partijen – focuste deze oproep zich op stadslabs als proeftuinen voor vernieuwing van lokaal ruimtelijk beleid.

De Open Oproep Stadslabs – proeftuinen voor vernieuwing leverde 72 inzendingen op. Stadslab Hoogkwartier was een van de 14 geselecteerde stadslabs.

De geselecteerde labs richten zich op actuele opgaven rondom een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte, herprogrammering van leegstaande binnenstedelijke gebieden en inpassingsvraagstukken rondom binnenstedelijke verdichting, maar ook op inclusieve planontwikkeling, sociale innovatie in relatie tot huisvestingsopgaven en gebiedsontwikkeling met behoud van kernwaarden. De voorstellen beschikken over aantoonbaar lokaal draagvlak, gaan interessante samenwerkingen aan en betrekken relevante expertises. Ontwerp vervult daarbij vaak een intermediaire, verbindende rol. Bij vervolg voorstellen van eerder ondersteunde stadslabs en andere initiatieven met een wat langere staat van dienst is er sprake van ontwikkeling en reflectie, waarbij aandacht wordt besteed aan het documenteren van werkwijzen en methoden en het toegankelijk maken en delen van opgedane kennis en ervaring.

Tijdslijn →