Mobility Challenge tijdens talkshow Mobiliteit en Ruimte

Op initiatief van het Stadslab Hoogkwartier en de gemeente Rotterdam organiseert AIR a.s. dinsdag 11 februari een talkshow over hoe de transitie naar innovatieve, schone mobiliteit ingezet kan worden als middel om ruimtelijke kwaliteit te genereren. De Mobility Challenge wordt hierin uiteraard uitvoerig besproken.

Martin Guit, mobiliteitsstrateeg van de gemeente Rotterdam, schuift aan om de nieuwe Rotterdamse MobiliteitsAanpak toe te lichten. Deze aanpak beschrijft de ambities van de gemeente Rotterdam op het gebied van mobiliteit. De Mobility Challenge is één van de experimenten waarmee de ambities voor Rotterdam getest en verder gebracht worden. Met Derk Loorbach, directeur DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, praten we over wat is nodig om een échte transitie in mobiliteit te bewerkstelligen. Hoe kan een omslag in mobiliteit bijdragen aan toekomstbestendige wijken die zowel leefbaar als bereikbaar zijn? Moet er in elke wijk een Mobility Challenge komen? Of hebben we zelfs extremere experimenten nodig die een directe impact op de hele stad laten zien?

Tijdens de talkshow wordt het publiek uitgenodigd om kwesties, kansen en dilemma’s in te brengen.

Tijdslijn →