Wijkbijeenkomst Stadslab Hoogkwartier Kick off

De eerste officiële bijeenkomst van het Stadslab Hoogkwartier voor bewoners en ondernemers uit het Hoogkwartier werd goed bezocht. Op deze avond is een voorstel gedaan voor het proces en tevens een eerste verkenning gedaan naar de wensen van de bewoners en ondernemers voor de toekomst van de buurt.

Daarnaast wordt er een werkgroep opgericht, voor een ieder die iets dichter bij het Stadslab wil staan. Met de werkgroep zullen we vaker samenkomen om een eerste discussie/reflectie op de plannen te houden. Het project is opgedeeld in verschillende deelprojecten. Met welke insteek deze deelprojecten verder uitgedacht zullen worden hangt of van de gemeenschappelijke doelstellingen voor de wijk. Op de buurtbijeenkomst hebben we gesproken over de doelstellingen. Wat betekent elke doelstelling voor het Hoogkwartier? Missen er nog doelstellingen?

Uit de discussie kwam duidelijk naar voren dat ‘veiligheid’ een belangrijk thema is. Om deze reden hebben we hier een aparte doelstelling voor gemaakt. In de wijk is een groot gebrek aan cameratoezicht wat criminaliteit in de hand werkt . De Expeditiestraten staan bekend om handel in drugs en in het park aan het Achterklooster zorgen alcoholisten voor overlast. Daarnaast is er veel gediscussieerd over met name de doelstellingen ‘de gezonde wijk’ (over groen en buitenruimte) en de ‘verantwoordelijke wijk’ (over duurzaamheid).

Tijdslijn →