Hoe werkt het

Deelnemers met auto

Dertig deelnemers plaatsen hun eigen auto voor twee maanden in de Schouwburgpleingarage i.p.v. op straat in de wijk en maken twee maanden lang gebruik van deelvervoer als alternatief voor het bezit en gebruik van hun eigen auto. Hierdoor staan er tijdens de Mobility Challenge dertig auto’s minder op straat. De vrijgekomen parkeerplekken bouwen we tijdelijk om naar ruimte voor de wijk: groene en levendige plekken. Zo verbeteren we de leefomgeving van alle bewoners in het Hoogkwartier.

Deelnemers zonder auto

Zestig deelnemers hebben momenteel geen auto en testen het gebruik van deelvervoer als alternatief voor een mogelijke aanschaf van een auto in de toekomst.

Vervoersbudget

Deelnemers met een auto krijgen een vervoersbudget (ter compensatie van dubbele kosten van de eigen auto in de garage én het gebruik van deelvervoer). De vergoeding omvat 135 euro per maand voor het gebruik van deelvervoer plus 50 euro voor het gebruik van ov. Tevens is het abonnement van Hely (15 euro) vergoed.
Deelnemers zonder auto krijgen alleen het abonnement van Hely (15 euro) vergoed.


Gebruik deelvervoer

Hely is de aanbieder van het deelvervoer. Hely werkt met een app op de telefoon. Op deze app kunnen deelnemers hun favoriete vervoermiddelen reserveren en kiezen. Ze staan klaar in de Mobility Challenge Hub en worden ontgrendeld via de app.


Mobility Challenge Hub

Op de Hoogstraat t.h.v. nummer 74 bij de Kiphofgarage wordt een special ‘hub’ ingericht.
Dit is de locatie waar het deelvervoer tijdens de Mobility Challenge staat opgesteld en waar ook ruimte is voor een extra fietsenstalling voor de wijk.


Ruimte voor de wijk

Dertig deelnemers plaatsen hun eigen auto voor twee maanden in de Schouwburgpleingarage, waardoor er tijdens de Mobility Challenge dertig auto’s minder op straat staan. De vrijgekomen parkeerplekken bouwen we tijdelijk om naar ruimte voor de wijk: groene en levendige plekken. Zo verbeteren we de leefomgeving van alle bewoners in het Hoogkwartier.


Verkeersexperimenten

Tijdens de Mobility Challenge Hoogkwartier worden ook twee verkeersexperimenten uitgevoerd in het Hoogkwartier. Deze experimenten hebben tot doel de (verkeers)veiligheid in de wijk te verbeteren. Meet informatie volgt.


Programma

Tijdens de buurtbijeenkomsten werd door de bewoners de wens uitgesproken voor een beter en gezelliger wijkpark. Dit is dan ook een belangrijk onderdeel van de Mobility Challenge Hoogkwartier. Zo komt er meer groen rondom het park, plaatsen we extra groenbakken, picknicktafels en komt er meer verlichting. Om het park levendig te maken zijn er elke zondagmiddag activiteiten en muziek in het park. Naast het park komen vijf mobiele groenwagens, waarvan één met een tribune, één met een schommel en de overige drie met groen. Deze zullen tijdens de Challenge door de wijk ‘reizen’ om steeds een andere plek te verbeteren.


Onderzoek

Kenmerkend aan de Mobility Challenge Hoogkwartier is dat we leren door het te doen. Tijdens dit experiment willen we leren wat het effect is van andere mobiliteitskeuzes op de beleving en het gebruik van de openbare ruimte. Bij het onderzoek zijn drie onderzoekinstituten betrokken: DRIFT, Erasmus UPT en de Veldacademie. DRIFT evalueert de werkwijze van de gemeente als mede-organisator van dit mobiliteitsexperiment. Erasmus UPT evalueert de effecten van het experiment op (veranderende) mobiliteitskeuzes van de deelnemers op basis van vier enquêtes. En de Veldacademie richt zich op de ervaring en het gebruik van de openbare ruimte. De resultaten worden na het experiment verwerkt en gedeeld.


Na de Mobility Challenge Hoogkwartier

Het experiment Mobility Challenge Hoogkwartier duurt 2 maanden (7 september tot en met 9 november). Hely zal daarna nog 4 extra maanden in het Hoogkwartier deelvervoer blijven aanbieden. Je kunt zelf beslissen of je daar gebruik van wilt maken. Dit is helaas zonder vervoersbudget.


Hoogstraat na